Dansk Køleforening

- for alle køleinteresserede

Medlem af Dansk Køleforening

Dansk Køleforening henvender sig til alle, der arbejder med eller interesserer sig for køleteknik. Som medlem af Dansk Køleforening har du den bedste og billigste "forsikring", der kan tegnes for løbende ajourføring og orientering af aktuelle nyheder inden for køling.

Derfor ...
Bliv medlem af Dansk Køleforening og bliv orienteret om alt det spændende, der foregår inden for dette fagområde.

Kontingent
Årligt kontingent for

  • Personlige medlemmer betaler 781,25 kr
  • Firmamedlemmer betaler 3.750,00 kr
  • Koncernmedlemmer betaler 9.375,00 kr
  • Pensionister betaler 390,62 kr
  • Studerende betaler 390,62 kr
  • Studerende med interesse for køleteknik betaler 0,00 kr.

Alle satser er inklusive moms da kontingenter ifølge afgørelse fra SKAT ikke er momsfri.

Ved indmeldelse efter 1. juli betales der ½ kontingent for resten af året.

Du kan kontakte foreningen via mail eller telefon som anført nederst på hjemmesiden.