Dansk Køleforening

- for alle køleinteresserede

Dansk Køleforening....

blev stiftet den 30. november 1911 og formålet med foreningen er iht. vedtægterne:

"Dansk Køleforenings formål er at fremme kendskabet til køling på dens forskellige områder."

Dansk Køleforening ledes af en bestyrelse på 7 personer. Den daglige administration udføres af foreningens sekretariat ved sekretariatschef Eigil Nielsen.

Som medlemmer kan optages følgende grupper:

 1. Enkeltpersoner, danske såvel som udenlandske
 2. Firmaer
 3. Koncerner
 4. Offentlige institutioner
 5. Æresmedlemmer

Desuden optages studerende som medlemmer af foreningen. Studerende med interesse for køleteknik optages uden betaling af kontingent i deres studieperiode.

Foreningens aktiviteter omfatter bl.a. følgende til fordel for medlemmerne:

 • Orienterer om lovgivning inden for køle- og varmepumpeteknik via temamøder med aktuelle emner
 • Afholder kurser om køle- og varmepumpeanlæg
 • Arrangerer virksomhedsbesøgmed fokus på køle- og varmepumpeanlæg og deres anvendelse
 • Udsender fagtidsskriftet KULDE og VARMEPUMPER til medlemmerne 6 gange om året
 • Arrangerer eventen CoolEnergy.dk i samarbejde med:
  - IDA Køle- & Varmepumpe Teknologi (tidligere Selskabet for Køleteknik)
  - Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening
  - Maskinmestrenes Forening
  - U
  dstillerne
 • Arrangerer fagtekniske rejser til messer og konferencer i udlandet
 • Samarbejder med Nordens øvrige køleforeninger i Finland, Sverige, Norge og Island
 • Samarbejder med offentlige myndigheder og institutioner
 • Medlemmerne har adgang via brugernavn og adgangskode til "klummer" hos konsulentvirksomheden eigildk
 • Medlemmer har adgang til aktiviteter arrangeret af IDA Køle- & Varmepumpeteknologi (tidligere Selskabet for Køleteknik)